Stichting Incubator 3+ ondersteunt startende ondernemers met kansrijke technologisch innovatieve plannen en ideeën. Het stimuleert en faciliteert technostarters in de idee- en planfase. Doel is een aantal succesvolle technostarters in de regio te verhogen. startende-onderneming_250
Incubator 3+ kent het volgende aanbod:

  • Een groot netwerk waarvan een startende ondernemer gebruik kan maken;
  • Coaching;
  • Een eigen accountmanager die altijd kan worden geraadpleegd;
  • Toegang tot apparatuur en contacten;
  • Geschikte huisvesting;
  • Het tot een bepaald maximum verstrekken van (pre)seed kapitaal;
  • Collectieve zorgverzekering;
  • Het gebruik van een uitgebreid financieringsnetwerk, waardoor verdere financiële mogelijkheden kunnen worden aangeboord.

Je groeit sneller bij Incubator3+

Wil jij als starter met een innovatief idee aan de slag? Een idee dat kan leiden tot een onderneming met potentiële groei? Dan helpen we jou bij stichting Incubator3+ graag met het opstarten van je onderneming.Veel van onze starters zijn afgestudeerd aan kennisinstellingen uit Eindhoven zoals de TU/e, Fontys en Design Academy. Incubator3+ is gevestigd in de regio Brainport, een regio waarin innovatief ondernemerschap volop wordt gestimuleerd. Als stichting vinden we het belangrijk dat innovatieve starters een succesvolle bijdrage leveren aan top technologie, omdat met deze bijdrage de werkgelegenheid en economische groei in Noord-Brabant wordt gestimuleerd.

Negen netwerkpartners

Incubator3+ weet heel goed dat het opbouwen van een netwerk voor de startende ondernemer van groot belang is. Daarom werken we samen met in totaal negen netwerkpartners. Deze partners kunnen met hun specifieke kennis een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw onderneming. Dat kan zijn op het gebied van coaching, (korting op) huisvesting, kosteloos en onafhankelijk advies en een mogelijke financiering. De ondersteuning wordt afgestemd op jouw persoonlijke behoeften als startende ondernemer. Een vertegenwoordiger vanuit één van de netwerkpartners wordt jouw vaste contactpersoon.

Netwerkpartners

Wat wij doen

Gedurende het jaar worden diverse bijeenkomsten georganiseerd waar wordt ingegaan op specifieke thema’s die voor een startende ondernemer van belang zijn. Deze thema’s hebben bijvoorbeeld betrekking op het succesvol presenteren van jezelf, het aantrekken van kapitaal of het inzetten van sociale media. Je ontvangt onze nieuwsbrief en wordt regelmatig gewezen op bijeenkomsten bij onze vergaderruimte in Amsterdam, die buiten de stichting plaatsvinden maar voor jou wel interessant kunnen zijn. Heb je zelf iets nieuwswaardig over je onderneming te vertellen, dan kun je contact opnemen met onze communicatiemedewerkster. Zij zorgt er voor dat het nieuws over jou en je onderneming onder de aandacht wordt gebracht.

Een idee maakt nog geen onderneming

Incubator3+ is een deels door de overheid gefinancierd initiatief en kan je onderneming steunen zonder dat hier een financiële vergoeding tegenover staat. Als vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met het idee dat je aan ons voorlegt en op de markt wilt brengen. Indien je liever niet zelf als ondernemer aan de slag gaat maar wel over een innovatief idee beschikt, kun je ook contact met ons opnemen. Wij kunnen je dan eventueel voorstellen aan iemand die graag aan de slag gaat als ondernemer.