Cross-selling: bij welke kanalen de hoogste kans?

Een financiële dienstverlener biedt verschillende spaar- en beleggingsproducten aan. Ongeveer 25.000 klanten nemen reeds het internet spaarproduct af. Om de omzet voor het internet spaarproduct te verhogen wil de financiële dienstverlener een actie opzetten om cross-selling te bevorderen. Er is besloten om een mailing te sturen aan bestaande klanten die nog geen internet spaarproduct afnemen.

Wie benaderen?
Na frequentietelling blijkt dat van het totale bestand 320.000 klanten het internet spaarproduct nog niet afnemen. De financiële dienstverlener wil op dit moment echter niet 320.000, maar slechts 40.000 mailingen versturen. Hoe selecteren we de meest kansrijke prospects voor dit product?

Scoremodel
Met behulp van de regressiemodule is het mogelijk om een regressiemodel, ook wel scoremodel genoemd, te maken om te voorspellen welke klanten de hoogste scoringskans hebben om het internet spaarproduct af te nemen.

Voor de ontwikkeling van een scoremodel worden de volgende stappen doorlopen:
1. Bepaling van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen
De afhankelijke variabele (datgene wat voorspeld wordt) is in dit geval het wel of niet afnemen van het internet spaarproduct. De onafhankelijke variabelen zijn de kenmerken uit de Geo-Marktprofiel postcode database.
2. Analyse- en controlegroep
Bij het maken van een model vindt een verdeling plaats van het totale bestand in een analyse en een controle groep. Het model wordt gebouwd op de analysegroep en vervolgens wordt het model getoetst aan de controle groep.
3. Schatting en toetsing van een model
De data waarmee het model wordt geschat is de analysegroep. Allereerst wordt bepaald welke postcodekenmerken de meeste voorspelkracht hebben en een logisch verband hebben met de te voorspellen variabele. Vervolgens worden de voorspellende variabelen beoordeeld op onderlinge afhankelijkheid en statistische betrouwbaarheid. Daarna wordt het model daadwerkelijk geschat.
Een eerste controle om te kijken of het model inderdaad het afnemen van meerdere producten voorspelt is een gainschart op het analyse bestand. Hierbij wordt het bestand op basis van de regressiescore gesorteerd van hoog naar laag en in 10 even grote klassen
verdeeld. Om er zeker van te zijn dat het geschatte model niet op toevalligheden berust, wordt het model ook toegepast op een controlegroep.
4. Toepassing van het model
De uitkomsten van het regressiemodel zijn veelbelovend! In de eerste klasse is de kans op het aantreffen van internet spaarklanten 3,3 maal zo groot als gemiddeld.

Resultaten
De klanten met de hoogste scores zijn geselecteerd voor de direct mailing. De respons op de mailing is veel hoger dan verwacht, doordat de meest kansrijke adressen zijn geselecteerd. De product manager van internet sparen is zeer tevreden. Naast het benaderen van de eigen klanten, wil de financiële dienstverlener ook nieuwe prospects gaan benaderen. Voordeel van het gemaakte scoremodel met behulp van postcode kenmerken is dat het op elk gewenst adressenbestand kan worden toegepast. Elk adres in Nederland heeft immers een postcode. Met behulp van het scoremodel kunnen uit ieder bestand de meest kansrijke adressen worden geselecteerd.

Actueel: De Staatsloterij

Een groot bedrijf dat kortgeleden negatief in het nieuws kwam is de Staatsloterij. Nadat de Hoge Raad uitspraak had gedaan dat de loterij zich gedurende een langere periode schuldig maakte aan misleiding zorgde dit voor veel onrust onder deelnemers. Zo werd er uitgesproken dat er misleidende informatie werd gegeven over winkansen, de hoogte van prijzen en zou de uitslag te manipuleren zijn. De loterij besloot meteen een bureau in te schakelen om dit nader te onderzoeken. Wat bleek was dat de Staatsloterij volledig betrouwbaar is. Toch heeft alle negatieve berichtvorming wel gezorgd voor een flinke dosis reputatieschade. In enquetes en polls onder meespelende leden is te zien dat het vertrouwen drastisch gedaald is. Hier tegenover heeft de organisatie paginagrote advertenties in de landelijke kranten en zelfs video’s op Youtube ingezet om excuses aan te bieden voor de onduidelijke communicatie en hierin beterschap te beloven. Een voorbeeld van het boetekleed aantrekken en niet weglopen voor kritieken in dit geval dus. De tijd zal moeten uitwijzen of het geleden imagoverlies enigszins hersteld kan worden met deze aanpak.

Een bedrijfsplan maken maakt de ondernemer

Het is een open deur om op te merken dat veel ondernemers starten zonder eerst een bedrijfsplan op te maken. Echter daar het eveneens een open deur is om op te merken dat ondernemers die wel een bedrijfsplan maken gemiddeld aanzienlijk succesvoller zijn, komt automatisch de vraag op: waarom?

Waarom starten zo veel ondernemers zonder eerst een ondernemingsplan te schrijven? Je mag verwachten dat een ondernemer in de dop zich in elk geval oriënteert op het ondernemerschap. Hij of zij komt dan toch ook al die artikelen tegen die stellen dat een goed ondernemingsplan de kans van slagen aanmerkelijk vergroot.

Waarom dan gaan zoveel ondernemers hieraan voorbij. Is het misschien omdat ze denken dat zij zoveel beter zijn en het allemaal zoveel beter weten dan anderen dat ze denken dat dat toch niet voor hem of haar geldt? Is de gedachte soms: ik ben een vakman op mijn gebied, dus ik heb dat echt niet nodig?

Waarschijnlijk zullen er wel aspirant ondernemers zijn die dit denken. Echter het zou best eens kunnen dat veel starters er gewoon als een berg tegenop zien en zichzelf er daarom (eigenlijk tegen beter weten in) van overtuigen dat een bedrijfsplan maken niet nodig is.

Als dat zo is dan rust er een taak op belanghebbende zoals overheid, Kamer van Koophandel, adviseurs en coaches om het deze starters wat gemakkelijker te maken.

Gelukkig zijn er bedrijven zoals bijvoorbeeld die zich toeleggen op producten zoals software voor het maken van een ondernemingsplan dat zowel zeer eenvoudig in gebruik is als ook een professioneel ondernemingsplan helpt op te stellen.

Het is te hopen dat startende ondernemers zich meer gaan realiseren dat een bedrijfsplan maken niet verstandig is voor slechts sommige ondernemers, maar voor alle startende ondernemers. Een bedrijf starten doe je niet zomaar maar doe je goed doordacht en goed voorbereid. Een ondernemingsplan hoort daarbij.

Promotie van je bedrijf

Bij het maken van een bedrijfsplan wordt vaak promotie over het hoofd gezien. We zien vaak dat het hele bedrijf en zijn werkwijze volledig is uitgedacht, maar dat promotie niet wordt meegenomen. Als je bijvoorbeeld je logo op zweetbandjes bedrukken wilt, moet zoiets ook worden opgenomen in het bedrijfsplan. Zo kan ben je zo uitgebreid mogelijk in de beschrijving van het plan en kom je niet voor onverwachte en ongedekte kosten te staan. Op die manier ben je goed voorbereid en zal de bank ook eerder bijvoorbeeld een lening aan jouw bedrijf verstrekken.

Kantoor beveiliging is belangrijk

Kantoor beveiliging

Bijna elk bedrijf werkt tegenwoordig wel met computers, deze zijn bijna niet meer weg te denken bij de werkzaamheden. Het is daarom belangrijk om alles zo goed mogelijk te beveiligen, het kan op vele vlakken veel schade opleveren voor het bedrijf. Er gaat dan niet alleen veel geld verloren maar de werkzaamheden liggen ook plat voor waarschijnlijk een lange tijd, dit kan zorgen voor boze klanten en kan ook weer ervoor zorgen dat er minder omzet wordt behaald.

Er zijn dus veel dingen waar je aan moet denken, ook het opslaan van de werkbestanden in de cloud is van groot belang, het verliezen van belangrijke werkdocumenten is nog wel het ergste, deze kan je niet meer vervangen en kunnen van groot belang zijn in je bedrijf. Het gebruik van Dropbox of andere cloud diensten is daarom zeker aan te raden.

Ook wil je niet dat in inbrekers rondt gaan neuzen op de computers, encryptie of wachtwoord beveilig is aan te bevelen zodat er geen gevoelige informatie buit gemaakt kan worden, mochten er computers gestolen zijn dan is het wel aan te raden om uit voorzorg wachtwoord te resetten voor online accounts.

Fysieke beveiliging

Je kan ervoor kiezen om geen veiligheidsmaatregelen te nemen, toch is dit niet aan te raden aangezien inbrekers zijn sneller geneigd zijn in te breken. Als je een aparte verzekering afsluit in geval van diefstel, dan moet je wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan je fluiten naar je geld, lees daarom de voorwaarden goed door.

Een alarmsysteem is een zeer goede optie, deze zijn meestal te koppelen aan een centrale die ervoor zorgt dat de politie wordt ingeschakeld, of de brandweer in geval van rookdetectie, dit brengt maandelijks wel kosten met zich mee die kleine bedrijven meestal niet bereidt zijn om te betalen.

Camera’s ophangen schrikt ook af, echter moet je er wel voor zorgen dat de kwaliteit van de camera’s goed is zodat je er ook echt wat aan hebt, nog belangrijker is om de beelden direct te uploaden naar een externe locatie zodat ze niet de harddisk mee kunnen nemen met daarop de camerabeelden. Ook zit aan deze camera’s en de opslag ervan een flink prijskaartje. Als alternatief kan je voor dummy camera’s gaan en stickers ophangen van camera beveiliging, bij inbraak heb je er er niets aan maar het schrikt inbrekers zeker wel af.

Het kost dan misschien wat geld om je bedrijf te beveiligen, maar dat is het dubbel en dwars waard in geval van inbraak.

Online marketing bureaus beloven teveel

Online marketing bureaus beloven vaak meer dan ze kunnen waarmaken. Zij zouden meer energie moeten steken in een consistente communicatie met hun opdrachtgevers. Dit komt naar voren uit onderzoek van TDM naar
de relatie tussen online marketingbureaus en hun opdrachtgevers. Bedrijven geven aan dat de kwaliteit van de medewerkers een bepalende rol speelt bij het selecteren van een bureau. Bureaus geven aan dat de samenwerking en de effectiviteit en het resultaatvan de campagne bepalend is voor de tevredenheid van hun klanten. Dit geldt vooral bij actiemarketingbureaus.

TDM heeft 3.000 bedrijven in verschillende branches benaderd, waarvan er 123 de vragenlijst hebben ingevuld.
Van de 800 benaderde online marketing bureaus hebben er 87 gerespondeerd. Bureaus en opdrachtgevers zitten behoorlijk op één lijn ten aanzien van de verwachtingen over de onderlinge relatie. Drie waarden staan voorop: openheid, duidelijke afspraken en vertrouwen.

Gebrekkige communicatie het belangrijkste struikelblok. Die gebrekkige communicatie kan samenhangen met verschillende gedachten over de doelen.
Zo vindt ruim 60 procent van de bureaus dat het halen van de reclamedoelstellingen bepalend is voor het succes van een campagne. Maar slechts 37 procent van de opdrachtgevers deelt deze mening. Daarnaast is ongeveer de helft van de bureaus van mening dat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het behalen van de reclamedoelstellingen van een campagne. Slechts 14 procent van de opdrachtgevers denkt daar net zo over.

Volgens de bureaus eindigen relaties met hun opdrachtgevers vaak door een gebrek aan vertrouwen van de opdrachtgever of door de aanstelling van een nieuw contactpersoon bij de opdrachtgever. Opvallend hierbij is dat bureaus de samenwerking écht als een relatie zien en beoordelen. Bijna 40 procent van de bureaus steekt namelijk ook de
hand in eigen boezem als er iets fout gaat in een relatie. Opdrachtgevers zien dit anders. Ruim 60 procent kijkt bij de beoordeling van de relatie voornamelijk naar de prestaties van het bureau. De openheid die bedrijven belangrijk vinden in hun relatie lijkt dus vooral van de bureaus te moeten komen.

Online marketing bureaus krijgen het steeds drukker met steeds meer klanten. De contactpersonen kunnen steeds minder kort op de klant zitten en laten hen een beetje voor wat het is. Klanten missen persoonlijke aandacht.
Als je erg betrokken bent, weet de klant dit en voelt dit ook. Online marketeers zijn meer gemotiveerd en zullen de echte details weten wat er verbeterd moet worden aan een site.

Bent u op zoek naar online marketing bureau waar communicatie en persoonlijk contact centraal staat?
En bovenal kunnen zij u garanderen dat u resultaat haalt. Ga dan naar de website van Pingwin.nl en laat u helpen door onze ervaren online marketeers.

Social Return on Investment

Bijna elk bedrijf is erop gericht om winst te maken. Vaak zijn er bij bedrijven andere belanghebbenden betrokken die bijdragen aan de onderneming leveren door bijvoorbeeld sponsoring of investeringen. Bedrijven dienen de resultaten uit deze investeringen inzichtelijk te maken. Op die manier weten de belanghebbenden/aandeelhouders wat er met hun investering is gebeurd en of het uiteindelijk iets opgeleverd heeft. Bij bedrijven is dit vaak redelijk eenvoudig inzichtelijk te maken, omdat het om geldbedragen gaat. Er zijn echter situaties waarbij dat niet helemaal het geval is. Dit zie je bij maatschappelijke instellingen of projecten.

Investeringen bij maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke instellingen en projecten kennen ook investeerders. Bij investeerders in deze context kun je denken aan vrijwilligers, uitvoerders, sponsors, fondsen, de overheid, en de doelgroep zelf. Het doel van deze investeringen is echter meestal niet het maken van financiële winst, maar om het behalen van sociaal rendement. Met andere woorden: de doelstellingen van sociale projecten moeten behaald worden. Maar hoe maak je duidelijk en inzichtelijk wat alle investeringen hebben opgeleverd? Hier is een methodiek voor die men Social Return on Investment (SROI) noemt.

Hoe werkt SROI?

SROI is dus een instrument om duidelijk te maken wat investeringen in maatschappelijke projecten in economische en sociale zin hebben opgeleverd. Of zullen gáán opleveren. Je kunt met de SROI methodiek namelijk ook verwachtingen in kaart brengen.

Bij een SROI onderzoek wordt er gekeken naar een aantal zaken:
– Wat de doelen van de instelling en met name van het project zijn.
– Welke mensen, organisaties, geldverstrekkers (ofwel investeerders) er belang bij hebben.
– Welke doelstellingen deze investeerders hebben met het project.
– Welke resultaten zij daarbij verwachten.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten uit de methodiek zijn uiteraard allereerst bedoeld voor de investeerders in het project. Zij kunnen op die manier beoordelen of hun investeringen en inspanningen ook daadwerkelijk iets opgeleverd hebben. Afhankelijk daarvan zullen zij wellicht overwegen in de toekomst meer investeringen te doen. De uitkomsten zijn echter ook bruikbaar voor de projectleiders, managers en directie van de maatschappelijke instelling. Zij zien hiermee of een project geslaagd is of niet en kunnen bepalen wat er beter of efficiënter kan. Bovendien kunnen ze met een open en transparant rapport over succesvolle projecten mogelijke nieuwe investeerders aantrekken.

Grootste frustraties op kantoor

Bij elke werk of functie klagen mensen wel over hun werkgever/manager. In hun ogen doen ze vaak veel dingen niet goed en denken ze sommige dingen beter te kunnen dan hun leidinggevende. Gefrustreerde personeel is niet goed voor de werksfeer en zorgt voor een hoge stressniveau. Het is belangrijk voor de werkgever om te luisteren naar de problemen die op grote schaal voor komt. Wanneer dit word genegeerd zal er op z’n duur personeel verdwijnen of zal het de kosten gaan van de productiviteit.

Welke problemen komen het meest voor op kantoor

Complimenten geven 86%

Veel Nederlandse werknemers geven aan te weinig complimenten te krijgen van hun leidinggevende. Terwijl 59% wel te horen krijgen van hun leidinggevende wat ze fout doen. Uit diverse onderzoeken is ook gebleken dat tegen over een negatieve feedback vier positieve feedback hoort om gelukkig te blijven. Te veel negatieve feedback zorgt ervoor dat men twijfelt aan zich zelf en weinig vertrouwen op hun kunnen en kennis.

Erkennen de prestatie van werknemers niet 63%

Leidinggevende lopen soms weg met hun prestatie terwijl het werk van de hele afdeling komt. Veel leidinggevende kunnen soms egoïstisch zijn wanneer zij succes boeken. Een leidinggevende doet namelijk zelden een opdracht alleen en is afhankelijk van zijn team waaraan hij leiding geeft. Wanneer succes niet word gedeeld met zijn team zal dit veel frustraties opleveren.

Inefficiënt samenwerken 54%

Er gaat veel tijd verloren door ongestructureerde werken. Wanneer er geen duidelijk plan en/of strategie gecommuniceerd word naar personeel hebben ze vaak het idee dat ze kip zonder kop aan het werk zijn. Het ontbreken van goede gezamenlijk planningprogramma waarbij er als team een prestatie moet worden geleverd wekt irritatie.

Internetproblemen 31%

Tegenwoordig word al het werk digitaal gedaan. Wanneer er met te traag internet gewerkt word moeten werkgevers elke keer wachten. Vooral werk waarbij er met ingewikkelde zware software gewerkt word is het belangrijk dat het internet snel en goed loopt. Het zelfde geld eigenlijk ook voor het hardware snelle computers zijn enorm belangrijk in deze moderne tijd.

Leidinggeven 27 %

Leidinggeven is iets wat soms best moeilijk is. Vanuit school komen en met een goeie opleiding opzak wil nog niet zeggen dat je ook goed leiding kan geven. Het is een vak apart en vraagt veel vaardigheden die je niet alleen uit een boekje kan halen maar ook door ervaring op te doen. Sommige mensen hebben het al in zich andere moeten het nog leren. Veel werknemers klagen ook over de manier waarop hun leidinggevende te werk gaat.

Kleine accountantskantoren missen vaak de boot

Indien u op zoek bent naar een accountant, is het aan jou om de juiste accountant in te schakelen. De keuze is groot: schakel je een groot bedrijf in, of kies je voor een kleiner bedrijf waardoor je meer gezien kan worden als individu? Dit artikel bespreekt een recent gepubliceerd onderzoek van de Raad voor Toezicht van beroepsorganisatie NBA en waar een mogelijke klant op moet letten bij het kiezen van een accountant. Tevens zal er een suggestie gegeven worden hoe een mogelijk klant een goede accountant kan vinden.

Onderzoek

Volgens dit artikel uit de Telegraaf voldoen vele accountantskantoren in Nederland zich niet aan de regels, waarbij de klant uiteindelijk de dupe is van gemaakte fouten. Dit kan desastreus zijn voor de klant. Het onderzoek heeft aangetoond dat vele kantoren niet bekend zijn met de regeltjes omtrent de controlevergunning. Specifiek is er gekeken naar kantoren die jaarrekeningen van niet-beursgenoteerde controleerden. Uit een steekproef van 83 (kleine) kantoren is gebleken dat 53 accountantskantoren het niet zo nauw nemen met de regels omtrent het managen en uitvoeren van het accountant-vak. Bijna 64% van de ondernemingen hebben hun zaakjes niet op orde!

De meest voorkomende fouten

Een herhaaldelijk gemaakte fout bij accountantskantoren is het feit dat sommige kantoren geen duidelijk handboek hebben. Een handboek kan gebruikt worden om de controles goed door te lopen en fouten op te sporen. Het handboek is de leidraad om de kwaliteit richting de klant te waarborgen en te behouden. Het onderzoek kwam er ook achter dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van vele bedrijven uit de steekproef slecht geregeld is. Indien een werknemer een fout heeft gemaakt is het aan de werkgever om aansprakelijk gesteld te worden. Een onduidelijk opgestelde verzekering kan verwarring veroorzaken als de werknemer tijdens werkzaamheden een fout heeft maakt. Het is van belang dat een accountantskantoor de zaken goed op een rij heeft!

Zelf aan de slag

Wat kan je zelf doen om de juiste accountantskantoor te vinden? Accountants Rotterdam is een gratis dienst die de mogelijkheid geeft om de beste accountantskantoor in de regio Rotterdam te vinden. Uit een ruime selectie van honderden kantoren krijgt de klant 3 offertes, gebaseerd op de wensen en behoeftes van de klant. De klant kan gegarandeerd worden dat Accountants Rotterdam alleen de beste accountantskantoren aan zal raden. Er zal een keuze gemaakt moeten worden, waarbij de klant aan moet geven welk accountantskantoor het beste zijn wensen kan behartigen. Deze website is ideaal voor de mens die kwaliteit hoog in het vaandel heeft!

Leiderschap

Wat maakt je een goede leider? Tegenwoordig zijn er steeds meer banen waarbij je leiding moet geven over een groep medewerkers. Een goede leider worden is geen makkelijke taak. Sommige mensen zijn al geboren leider van hun zelf andere mensen kunnen dit leren. Stephen Covey heeft dit heel mooi op papier gezet. Hij heeft in het boek niet alleen over leiding geven in het bedrijfsleven maar ook op het dagelijkse leven. De volgende 7 punten zijn de basis om een succesvol leider te kunnen worden.

1.Wees proactief

Met proactief zijn word niet alleen initiatieven tonen bedoeld maar ook dat je eigen verantwoording neemt over je leven. Covey vind namelijk dat ons gedrag afhankelijk is van de beslissing die je neemt en niet van de omstandigheden. Reactieve mensen ontslaan zichzelf vaak van elke verantwoordelijkheid. De gedachte dat een probleem niet bij onszelf ligt dat is namelijk het probleem vind Covey. Proactieve benadering begint eigenlijk bij een verandering van binnenuit.

2.Begin met einde voor ogen

Het begint met ver vooruit kijken. Waar wil je naar toewerken. Als je weet wat je eindpunt moet worden dan kun je ook de route uitstippelen die je moet gaan bewandelen om dit einddoel te kunnen bereiken. Hou er wel rekening mee dat actief zijn niet altijd effectief kan zijn.

3. Belangrijke zaken eerst

Dit is een samenhang van punt 1 en punt 2. Eigenschap 1 zegt: ‘Jij bent de schepper, jij hebt de leiding.’ Eigenschap 2 is de eerste schepping, in je hoofd.
Eigenschap 3 is de tweede schepping, de materiële uitwerking van de eigenschappen 1 en 2.

4. Denk win-win

In de menselijke interactie kun je zes vormen onderscheiden:

Win-win, Winnen-verliezen, Verliezen-winnen, Verliezen-verliezen,Winnen, Win-win of geen akkoord

5. Eerst begrijpen… dan begrepen worden

Belangrijk om deze eigenschap goed te kunnen is actief luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Wij hebben vaak de neiging om te luisteren en om daarop antwoord te geven. We filteren alles door onze eigen paradigma’s.

6. Synergie

Met Synergie bedoelen we creatieve samenwerking kiezen voor de derde weg: niet alleen kijken naar mijn of jouw manier maar een derde betere manier. Wij zijn gauw geneigd om compromis te sluiten tussen beiden ideeën terwijl er misschien een derde betere idee beschikbaar is.

7. Houd de zaag scherp

Daar op deze eigenschappen te letten kun je een succesvol leider worden. Wel een van de belangrijkste punten die ook veel in de punten naar voren komen is communicatie. Het actief luisteren en duidelijke boodschap overbrengen staat centraal. Gelukkig zijn er veel communicatie trainingen (hague academy) beschikbaar.academy1

Belasting

Iedereen heeft het wel eens gehoord als je een zzp’er bent heb je een aantal belastingvoordelen. Wat voor belasting voordelen je hebt ligt eraan wat voor type bedrijf je hebt en of je wel of geen personeel in dienst hebt. Zorg voordat je voor jezelf begint dat je alles goed op een rijtje hebt zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen bij de belastingdienst of neem een expert in dienst die alles voor jou op een rijtje zet. Een expert zal in het begin even geld kosten maar op langere termijn kan je het ook een hoop geld schelen. Stel je hebt neemt een personeel in dienst hoe hou je dan de loonadministratie bij? Misschien is het handiger om je loonadministratie uitbesteden bij een salariskantoor.

Onderneming starten

Start altijd met een ondernemingsplan zet op papier wat je idee is het hoe je dat gaat uitvoeren. Veel voorkomende fout bij startende ondernemers is dat ze maar wat doen zonder een gericht plan. Denk als eerst goed na over je strategie om je product/dienst op de markt te brengen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat mensen je product leren kennen. Wie zijn eigenlijk je potentiële klanten? Voor elke doelgroep heb je een andere media kanaal wat goed werkt om je potentiële klant te bereiken. Volgende stap is kijken wie je concurrenten zijn. Je hebt altijd wel te maken met concurrentie dit hoeft niet directe concurrenten te zijn maar kan ook indirecte concurrenten zijn. Wat voor onderscheid maakt jouw product of dienst met je concurrent. Omschrijf al deze punten in je marketingplan.

Verzekering

Welke verzekeringen en vergunningen heb je nodig. Kun je aansprakelijk worden gesteld voor je producten op het moment dat het niet functioneert zoals het zou moeten. Je bent ook een zelfstandige ondernemer wat gebeurd er op het moment dat je ziek word of arbeidsongeschikt. Normaal gesproken krijg je via het bedrijf een vergoeding tijdens ziekteverlof. Als zelfstandige ben je hier zelf verantwoordelijk voor en zul op zoek moeten gaan naar de juiste verzekering. Voor sommige producten of diensten heb je vergunningen nodig van de overheid. Begin hier tijdig mee om te voorkomen dat je ineens voor verrassingen komt te staan waardoor het starten van je onderneming in problemen kan komen.

Rechtsvormen

Rechtsvormen kiezen heeft gevolgen voor de belastingverplichtingen en aansprakelijkheid. Veel startende ondernemers beginnen met een eenmanszaak. Kijk ook eens naar acht andere varianten die misschien beter bij je onderneming passen. Bespreek dit ook met de KVK waar je moet aangeven welke rechtsvorm je gaat nemen. Zij hebben hier namelijk verstand van.

Eigen onderneming in 6 stappen

Je eigen onderneming beginnen klinkt waarschijnlijk spannend. Er zijn veel verwachtingen en verantwoordelijkheden die je tegemoet zult komen. Het is niet simpelweg een goed idee hebben en uitvoeren. Dromend wegkijken in je eigen delux bazen kantoor zitten en afwachten is niet bepaald het plan. Er zijn veel factoren waar je rekening mee moet houden en planning zal zorgvuldig geregeld moeten worden. Hier zijn de 6 stappen om een eigen onderneming te beginnen.

1. Onderzoek uw mogelijkheden en test uw kwaliteiten
Om een bedrijf te starten moet je eerst jezelf kennen en de functies die jij wilt leveren. Wat is het precies wat je nou verkoopt. Wat houd de service of product in en waar heeft de consument baat bij? Wat voor bedrijf zal er gerund worden? Er zal moeten een reflectie gemaakt moeten worden om te bepalen welke richting je opgaat. Goed weten wat er daadwerkelijk moet worden verkocht bouwt het begin van een onderneming.

2. Verken de markt en bepaal uw strategie
Wie zijn de mensen die jij wilt grijpen? Wat isde doelgroep waar jij je op wilt gaan richten? Dit zijn de vragen die beantwoord moeten worden als je een onderneming start. Je moet weten wat je markt is en hoe jij met jou product of service daarop in kan spelen. Elk doelgroep of markt heeft zo ze een eigen benadering dus kies zorgvuldig uit welke strategie je toepast.

3. Maak een financieel plan en kijk of u financiering nodig heeft
Bereken hoeveel kapitaal je ongeveer nodig zal moeten hebben om het bedrijf te starten. Vervolgens maak je een financieel plan voor de komende jaren met erin verwerkt alle mogelijke kosten en de verwachte omzet die gemaakt zal worden. Dit plan zal een duidelijk overzicht geven op het idee renable is.

4. Zorg dat uw administratie voldoet aan de eisen
Een administratie opzetten en bijhouden. Er zijn vast leukere dingen te bedenken. Maar als ondernemer bent u het wettelijk verplicht. Zorg dus dat uw administratie voldoet aan de eisen. U moet bijvoorbeeld duidelijk laten zien hoeveel btw u moet betalen of hoeveel btw u terugkrijgt.

5. Schrijf uw bedrijf in bij de KvK en regel de aanmelding bij de Belastingdienst
Klaar voor de officiële start van uw bedrijf? Dan schrijft u uw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Hiermee regelt u ook meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst en uw btw-nummer.

6. Ga op zoek naar klanten en maak plannen voor de toekomst
Nu zal het plan om een onderneming te starten rond zijn. U zult natuurlijk veel werk moeten leveren in het daadwerkelijk grijpen van klanten. Een plan staat nog niet garant op succes. Het is moeilijk om zeker te zijn of je klanten kan grijpen en bereiken. Tegenwoordig is er veel focus om manieren te vinden om alle mogelijke shareholders te kennen en een band mee op te scheppen. Er zijn bedrijven die hulpmiddelen bieden om communicatie binnen een bedrijf te versterken