Deelname

Je komt in aanmerking voor het Incubator3+ programma wanneer je:

• een innovatief idee hebt dat je naar de markt wilt brengen
• een uitwerking van een businesscase aan ons kunt laten zien
• je in de startfase van je onderneming bevindt
• niet langer dan vijf jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Opname in het programma

Als je aan deze voorwaarden voldoet en je wilt graag gebruik maken van onze expertise, dan kun je op deze website een aanmeldformulier invullen. Dit formulier vind je onder het kopje contact. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met je op. Bij voldoende aanknopingspunten wordt je opgenomen in ons programma. Op dat moment kun je gebruik maken van een deel van ons totale aanbod en wordt je gekoppeld aan een contactpersoon die jou eventueel verder gaat helpen met de start en de verdere ontwikkeling van je bedrijf.

Voor wie ook financiering nodig heeft

Heb je ook een financieringsbehoefte voor je startende onderneming? Dan wordt je gevraagd een uitgebreid aanvraagformulier in te dienen, dat samen met je contactpersoon wordt opgesteld en ter versterking van de case wordt voorgelegd aan een expert panel. In deze fase word je ook gevraagd een businesscase te schrijven. Je presenteert de plannen vervolgens zelf aan een investment comité. Dit comité bekijkt of er voldoende grond bestaat voor jouw financieringsvraag en neemt daarover een besluit. Bij een positief eindoordeel kun je op korte termijn beschikken over de juiste financiële middelen en wordt de verdere ontwikkeling van je bedrijf gerealiseerd.