Bijna elk bedrijf is erop gericht om winst te maken. Vaak zijn er bij bedrijven andere belanghebbenden betrokken die bijdragen aan de onderneming leveren door bijvoorbeeld sponsoring of investeringen. Bedrijven dienen de resultaten uit deze investeringen inzichtelijk te maken. Op die manier weten de belanghebbenden/aandeelhouders wat er met hun investering is gebeurd en of het uiteindelijk iets opgeleverd heeft. Bij bedrijven is dit vaak redelijk eenvoudig inzichtelijk te maken, omdat het om geldbedragen gaat. Er zijn echter situaties waarbij dat niet helemaal het geval is. Dit zie je bij maatschappelijke instellingen of projecten.

Investeringen bij maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke instellingen en projecten kennen ook investeerders. Bij investeerders in deze context kun je denken aan vrijwilligers, uitvoerders, sponsors, fondsen, de overheid, en de doelgroep zelf. Het doel van deze investeringen is echter meestal niet het maken van financiële winst, maar om het behalen van sociaal rendement. Met andere woorden: de doelstellingen van sociale projecten moeten behaald worden. Maar hoe maak je duidelijk en inzichtelijk wat alle investeringen hebben opgeleverd? Hier is een methodiek voor die men Social Return on Investment (SROI) noemt.

Hoe werkt SROI?

SROI is dus een instrument om duidelijk te maken wat investeringen in maatschappelijke projecten in economische en sociale zin hebben opgeleverd. Of zullen gáán opleveren. Je kunt met de SROI methodiek namelijk ook verwachtingen in kaart brengen.

Bij een SROI onderzoek wordt er gekeken naar een aantal zaken:
– Wat de doelen van de instelling en met name van het project zijn.
– Welke mensen, organisaties, geldverstrekkers (ofwel investeerders) er belang bij hebben.
– Welke doelstellingen deze investeerders hebben met het project.
– Welke resultaten zij daarbij verwachten.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten uit de methodiek zijn uiteraard allereerst bedoeld voor de investeerders in het project. Zij kunnen op die manier beoordelen of hun investeringen en inspanningen ook daadwerkelijk iets opgeleverd hebben. Afhankelijk daarvan zullen zij wellicht overwegen in de toekomst meer investeringen te doen. De uitkomsten zijn echter ook bruikbaar voor de projectleiders, managers en directie van de maatschappelijke instelling. Zij zien hiermee of een project geslaagd is of niet en kunnen bepalen wat er beter of efficiënter kan. Bovendien kunnen ze met een open en transparant rapport over succesvolle projecten mogelijke nieuwe investeerders aantrekken.

Social Return on Investment