Let op nasleep bij bedrijfsoverdracht

Partijen die beginnen aan het traject van bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf, die moeten met erg veel zaken rekening houden. Uiteraard zijn er veel zaken die op papier moeten worden gezet en speelt bijvoorbeeld een accountant een belangrijke rol bij het verschaffen van inzicht in hoe de zaken ervoor staan en wat er mogelijk is met het bedrijf.

Waar mensen vaak wel aan voorbij gaan, is dat bedrijfsoverdracht niet stopt bij de overdracht zelf. In tegendeel: overdracht heeft ook impact op het bedrijf nadat deze op papier is afgerond valt te lezen op Fambizz. Denk alleen al aan de nieuwe directeur die op zijn stoel zit of het gevoel dat het personeel heeft na de overdracht. Wanneer er nieuwe leiding aantreedt, leidt dat immers bijna standaard tot veranderingen in werkwijze. Zo valt te denken aan het moderniseren van het bedrijf of het betreden van nieuwe markten. Het zijn zaken die veelal voortkomen uit bedrijfsoverdracht en waar het bedrijf in het begin zeker aan moet wennen.

Zachte kant bedrijfsoverdracht

Maar ook aan de kant van de vertrekkende ondernemer is er uiteraard sprake van verandering. Door de bedrijfsoverdracht verandert zijn leven aanzienlijk. Een gemiddelde ondernemer is het gewend om veel en hard te werken. Uiteraard heeft hij of zij het pensioen al een tijdje in zicht, maar op het moment dat de bedrijfsoverdracht valt menigeen toch in een gat. En dan is het heel verleidelijk om nauw betrokken te blijven bij het bedrijf. Dat klinkt op het eerste gehoor misschien positief, maar dat hoeft het niet per definitie te zijn.

Betrokkenheid na bedrijfsoverdracht

Waarom betrokkenheid niet altijd positief is? Dat komt doordat veel ondernemers die na bedrijfsoverdracht betrokken blijven een beklemmende werking kunnen hebben. De nieuwe directeur dient zijn rol goed uit te kunnen voeren, zonder dat zijn voorganger (die in een familiebedrijf ook nog eens familie is) zich met zaken bemoeit. Daarom is het erg belangrijk vooraf af te spreken wat de scheidend ondernemer nog mag doen. Doe dat in detail, dat voorkomt een hoop problemen na de bedrijfsoverdracht.

Nasleep na bedrijfsoverdracht