Online marketing bureaus beloven vaak meer dan ze kunnen waarmaken. 
Zij zouden meer energie moeten steken in een consistente communicatie 
met hun opdrachtgevers. Dit komt naar voren uit onderzoek van TDM naar 
de relatie tussen online marketingbureaus en hun opdrachtgevers. 
Bedrijven geven aan dat de kwaliteit van de medewerkers een bepalende 
rol speelt bij het selecteren van een bureau. 
Bureaus geven aan dat de samenwerking en de effectiviteit en het
resultaatvan de campagne bepalend is voor de tevredenheid van hun klanten. 
Dit geldt vooral bij actiemarketingbureaus.

TDM heeft 3.000 bedrijven in verschillende branches benaderd, 
waarvan er 123 de vragenlijst hebben ingevuld. 
Van de 800 benaderde online marketing bureaus hebben er 87 gerespondeerd. 
Bureaus en opdrachtgevers zitten behoorlijk op één lijn ten aanzien van 
de verwachtingen over de onderlinge relatie. 
Drie waarden staan voorop: openheid, duidelijke afspraken en vertrouwen.

Gebrekkige communicatie het belangrijkste struikelblok.Die gebrekkige 
communicatie kan samenhangen met verschillende gedachten over de doelen. 
Zo vindt ruim 60 procent van de bureaus dat het halen van de 
reclamedoelstellingen bepalend is voor het succes van een campagne. 
Maar slechts 37 procent van de opdrachtgevers deelt deze mening. 
Daarnaast is ongeveer de helft van de bureaus van mening dat zij 
uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het behalen van de 
reclamedoelstellingen van een campagne. Slechts 14 procent van de 
opdrachtgevers denkt daar net zo over.

Volgens de bureaus eindigen relaties met hun opdrachtgevers vaak 
door een gebrek aan vertrouwen van de opdrachtgever of door de aanstelling 
van een nieuw contactpersoon bij de opdrachtgever. 
Opvallend hierbij is dat bureaus de samenwerking écht als een relatie 
zien en beoordelen. Bijna 40 procent van de bureaus steekt namelijk ook de 
hand in eigen boezem als er iets fout gaat in een relatie. 
Opdrachtgevers zien dit anders. 
Ruim 60 procent kijkt bij de beoordeling van de relatie voornamelijk naar 
de prestaties van het bureau. De openheid die bedrijven belangrijk vinden 
in hun relatie lijkt dus vooral van de bureaus te moeten komen.

Online marketing bureaus krijgen het steeds drukker met steeds meer klanten. 
De contactpersonen kunnen steeds minder kort op de klant zitten en laten 
hen een beetje voor wat het is. Klanten missen persoonlijke aandacht. 
Als je erg betrokken bent, weet de klant dit en voelt dit ook. 
Online marketeers zijn meer gemotiveerd en zullen de echte details weten wat er 
verbeterd moet worden aan een site.

Bent u op zoek naar online marketing bureau waar communicatie en 
persoonlijk contact centraal staat? 
En bovenal kunnen zij u garanderen dat u resultaat haalt. 
Ga dan naar de website van Pingwin.nl 
en laat u helpen door onze ervaren online marketeers.

Online marketing bureaus beloven teveel