Online marketing bureaus beloven vaak meer dan ze kunnen waarmaken. Zij zouden meer energie moeten steken in een consistente communicatie met hun opdrachtgevers. Dit komt naar voren uit onderzoek van TDM naar
de relatie tussen online marketingbureaus en hun opdrachtgevers. Bedrijven geven aan dat de kwaliteit van de medewerkers een bepalende rol speelt bij het selecteren van een bureau. Bureaus geven aan dat de samenwerking en de effectiviteit en het resultaatvan de campagne bepalend is voor de tevredenheid van hun klanten. Dit geldt vooral bij actiemarketingbureaus.

TDM heeft 3.000 bedrijven in verschillende branches benaderd, waarvan er 123 de vragenlijst hebben ingevuld.
Van de 800 benaderde online marketing bureaus hebben er 87 gerespondeerd. Bureaus en opdrachtgevers zitten behoorlijk op één lijn ten aanzien van de verwachtingen over de onderlinge relatie. Drie waarden staan voorop: openheid, duidelijke afspraken en vertrouwen.

Gebrekkige communicatie het belangrijkste struikelblok. Die gebrekkige communicatie kan samenhangen met verschillende gedachten over de doelen.
Zo vindt ruim 60 procent van de bureaus dat het halen van de reclamedoelstellingen bepalend is voor het succes van een campagne. Maar slechts 37 procent van de opdrachtgevers deelt deze mening. Daarnaast is ongeveer de helft van de bureaus van mening dat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het behalen van de reclamedoelstellingen van een campagne. Slechts 14 procent van de opdrachtgevers denkt daar net zo over.

Volgens de bureaus eindigen relaties met hun opdrachtgevers vaak door een gebrek aan vertrouwen van de opdrachtgever of door de aanstelling van een nieuw contactpersoon bij de opdrachtgever. Opvallend hierbij is dat bureaus de samenwerking écht als een relatie zien en beoordelen. Bijna 40 procent van de bureaus steekt namelijk ook de
hand in eigen boezem als er iets fout gaat in een relatie. Opdrachtgevers zien dit anders. Ruim 60 procent kijkt bij de beoordeling van de relatie voornamelijk naar de prestaties van het bureau. De openheid die bedrijven belangrijk vinden in hun relatie lijkt dus vooral van de bureaus te moeten komen.

Online marketing bureaus krijgen het steeds drukker met steeds meer klanten. De contactpersonen kunnen steeds minder kort op de klant zitten en laten hen een beetje voor wat het is. Klanten missen persoonlijke aandacht.
Als je erg betrokken bent, weet de klant dit en voelt dit ook. Online marketeers zijn meer gemotiveerd en zullen de echte details weten wat er verbeterd moet worden aan een site.

Bent u op zoek naar online marketing bureau waar communicatie en persoonlijk contact centraal staat?
En bovenal kunnen zij u garanderen dat u resultaat haalt. Ga dan naar de website van Pingwin.nl en laat u helpen door onze ervaren online marketeers.

Online marketing bureaus beloven teveel